top of page

Polityka prywatności


§ 1 
Postanowienia ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej także „Użytkowników”) w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Sklepu www.slonce.store. 

Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności. 

Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, tj. Słońce Marika Krystman, ul. Polna 31/6a, 60-535 Poznań, NIP 764 245 34 80, REGON 520690717, zwany dalej Administratorem.

§ 3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów 

Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych. Zakupy bez rejestracji za pośrednictwem Sklepu wymagają podania Danych Osobowych. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na Rejestrację. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:
– świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
– realizacji umowy kupna sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Przeglądanie Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik. 

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem świadczenia Usług w ramach Sklepu, z wyłączeniem przeglądania jego treści. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług w ramach Sklepu internetowego.

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy ruchu Użytkownika w Sklepie w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie lepsze dopasowanie treści stron Sklepu do Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika.

§ 4 Zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz okres ich przetwarzania 

Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji: Imię i nazwisko, Adres, adres poczty elektronicznej, inne dane, które poda Użytkownik w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zakupu za pośrednictwem Sklepu.

§ 5 Prawa Użytkowników 

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 

KONTAKT:
Słońce Marika Krystman, ul. Polna 31/6a, 60-535 Poznań
mail: halo.slonce@gmail.com

bottom of page